Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
Written by Administrator   
Monday, 24 November 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม Image
Last Updated ( Monday, 24 November 2014 )
ประกาศรายชื่อ นิสิตนักกีฬาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา
Written by Administrator   
Monday, 24 November 2014

ประชุมยืนยันรายชื่อเข้าเรียนวันที่  27  พ.ย.57  เวลา  13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์สำนักการกีฬา เริ่มเรียนวันที่  22 - 30 ธ.ค.57 09.00 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ หมายเหตุ  ขอให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพในวันมายืนยันชื่อ นำบัตรนิสิตมาด้วย ขอความกรุณาตรงเวลา  ท่านใดที่ไม่สามารถมายืนยันวันดังกล่าวได้ขอให้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 27 พ.ย.57 หากพ้นจากวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายชื่อImage

Last Updated ( Monday, 24 November 2014 )
การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2557
Written by Administrator   
Monday, 24 November 2014

Image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2557 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นกิจกรมมที่สลับกันเป็นเจ้าภาพและได้จัดเป็นประจำทุปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี รวมถึงความผูกพันอันดีระหว่างนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน โดยมีการจัดแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 7 ชนิดกีฬาได้แก่
1. บาสเกตบอล
2. เปตอง
3. แบดมินตัน
4. ฮอกกี้
5. กอล์ฟ
6. รักบี้ฟุตบอล
7. กีฬาสันทนาการ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Image

Last Updated ( Monday, 24 November 2014 )
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36
Written by Administrator   
Tuesday, 18 November 2014

รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุได้แก่ อายุต่ำกว่า 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, และรุ่นทั่วไป ชายและหญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 47 สโมสร และยังมีนักกีฬาจากประเทศ ศรีลังกา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย รวมมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 250 คน นักการกีฬาที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 3,000 บาท ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สระจุฬาภรณวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล หญิง ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.AHNT KhAUNG  HTUT อัน คัง ทุก หญิง ได้แก่ ด.ญ.KHANT KHANT SU SAN แคน แคน ซู ซาน

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.ภูรี ใจยืน หญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตน์ เตชะเจริญพานิช

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายจิรวิช เมธาวิรุฬห์

หญิง ได้แก่ นางสาวศิรประภา หนุนภักดี

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายพีรภาส จั่นจำรัส หญิง ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ เจริญพร

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ นายสโรช แก้วมณี หญิง ได้แก่ นางสาวจริยา ห้านิรัติศัย

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันImage

Last Updated ( Tuesday, 18 November 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Monday, 17 November 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Monday, 17 November 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>