Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Written by Administrator   
Friday, 24 October 2014
สำนักการกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม Image
Last Updated ( Friday, 24 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Friday, 24 October 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Friday, 24 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Monday, 06 October 2014

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครImage

Last Updated ( Monday, 06 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Written by Administrator   
Friday, 26 September 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Friday, 26 September 2014 )
พิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์
Written by Administrator   
Tuesday, 23 September 2014

Image

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์เสรี ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกีฬา ท่านแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำและบริหารกิจการด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยให้บุกเบิกก้าวหน้า จวบจนทุกวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Tuesday, 23 September 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>