Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ขอเชิญทุกชมรมกีฬาและ 1 กลุ่มกีฬาเข้าร่วมโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014

ประกาศข่าว โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร วันพฤหัสที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือทั้งชมรมกีฬา 31 ชมรมกีฬา และ 1 กลุ่มกีฬา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการจะนำผลการเข้าร่วมมาพิจารณาโครงการอื่นๆ ต่อไป

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา ภาคฤดูร้อน 2
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014

แสดงความจำนงเรียนภาษาอังกฤษหมู่เรียนสำหรับนักกีฬาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งกลับสำนักการกีฬาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้สำนักการกีฬาจะพิจารณาตามลำดับการรับเอกสารเข้า

ช่วงฤดูร้อน 2 เปิดหมู่เรียนเฉพาะ ภาษาอังกฤษ 2-1 หมู่ ภาษาอังกฤษ 3-1 หมู่ ภาษาอังกฤษ 4 -1 หมู่ จำนวนผู้เรียนหมู่ละไม่เกิน 35 คน ซึ่งจะพิจารณาผู้เรียนตั้งแต่ รหัสนิสิต 54 หรือน้อยกว่า (ปี 3 ขึ้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 และ การยืนยันสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักการกีฬา  เวลา 10.00 น. (ผู้ไม่มายืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์)

สำนักการกีฬาคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี
Written by Administrator   
Friday, 11 April 2014

Image

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี"  เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  และได้มีการจัดประกวดขบวนแห่พระพุทธรูป ซึ่งทางสำนักการกีฬาได้ส่งขบวนแห่เข้าร่วมประกวดด้วยและจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ
- แห่พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย จากสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ถึง อาคารสารนิเทศ 50 ปี
- สรงน้ำพระพุทธรูป
- พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล
- พิธีรดน้ำดำหัวขอพร
- การแสดงพื้นบ้าน และประกาศรางวัลหน่วยงานประกวดขบวนแห่
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่รายงานตัวเข้าศึกษาในม.เกษตร โดยวิธีพิเศษ ประจำปี การศึกษา 2557
Written by Administrator   
Tuesday, 18 February 2014
ประกาศ นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้มารับรหัสยืนยันตัวบุคคล เพื่อไปยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
**รับรหัสได้ที่คุณการะเกด หัตถกิจวิไล ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สำนักการกีฬา ชั้น 2 มก.
**ให้มารับรหัสด้วยตนเอง (ชุดนักเรียน) ในเวลาราชการ
**ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Written by Administrator   
Monday, 24 March 2014
ประกาศรายชื่่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบพิเศษสำหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา ภาคฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประชุมยืนยันสิทธิ์เรียน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักการกีฬา (ถ้าไม่มายืนยันด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์) รายชื่อImage
Last Updated ( Monday, 24 March 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>