Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
Written by Administrator   
Tuesday, 28 October 2014

Image

รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

Last Updated ( Tuesday, 28 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Written by Administrator   
Friday, 24 October 2014
สำนักการกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครImage
Last Updated ( Monday, 27 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Friday, 24 October 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Friday, 24 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Monday, 06 October 2014

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครImage

Last Updated ( Monday, 06 October 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Written by Administrator   
Friday, 26 September 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Friday, 26 September 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>