ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ในด้านกีฬา และสร้างความเป็นเลิศในระดับกีฬามหาวิทยาลัย จึงให้โอกาสนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครอย่างละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม

***การตรวจหลักฐานประกอบการสมัครโครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ให้นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีความประสงค์จะสมัคร ในโครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
นำหลักฐานประกอบการสมัครมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัคร ในวันที่ 25 – 29 กันยายน 2560 (ตามวันและเวลาราชการ) ได้ที่สำนักการกีฬา ชั้น 2 ห้องฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ติดต่อสอบถาม 02-9428772-3 ต่อ 126
โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

1 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4 หลักฐานรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.2 ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ
5 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองประวัติผลงานการแข่งขันตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสมาคมกีฬา (ฉบับจริง พร้อมสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) (เป็นผลงานระหว่างปี 2557 - 2560)

 

ตารางการใช้สนามกีฬา

May 2023
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด


ลิงค์น่าสนใจ

Visitorcounter - VCNT

Today 1

Yesterday 1

Week 7

Month 28

All 459784

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.