รับสมัครนักกีฬา


รับสมัครนักกีฬา
รับสมัครนิสิต ที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีชนิดกีฬาที่รับสมัครดังนี้
1. ขี่ม้า
2. เชียร์ลีดดิ้ง
3. อีสปอร์ต
4. ปีนหน้าผา
5. ปันจักสีลัต
6. ยูยิตสู
7. ลอนโบวล์ส
และกีฬาสาธิต
1. บอคเชีย
2. ฟิสบอล
3. วูซู
4. จานร่อน
5. ฮักคิโด
สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถ แอด line มาที่พี่วรวุฒิ กุลวงษ์ (พี่น้อย) ได้เลย Line ID: noi-worawut-pe

 

1. ขี่ม้า

ประเภทการแข่งขัน
1 ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) ทีม
2 ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคล
3 กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) ทีม
4 กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) บุคคล
5 ขี่ม้ามาราธอน (Endurance) ทีม
6 ขี่ม้ามาราธอน (Endurance) บุคคล

2. เชียร์ลีดดิ้ง

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภท Cheer Division
1.1 Coed Premier (Division A)
1.2 Coed Premier (Division B)
1.3 Coed Partner Stunt
1.4 Coed Group Stunt
2. ประเภท Dance Division
2.1 Team Cheer Freestyle Pom
2.2 Team Cheer Freestyle Hiphop
2.3 Team Cheer Freestyle Pom Double
2.4 Team Cheer Freestyle Hiphop Double

3. อีสปอร์ต
ประเภทการแข่งขัน
1 Arena of Valor (ROV)
1.1 Class A
1.1.1 ทีมชาย
1.1.2 ทีมหญิง
1.1.3 ทีมผสม
1.2 Class B
1.2.1 ทีมชาย
1.2.2 ทีมหญิง
1.2.3 ทีมผสม
2. FIFA ONLINE 4

4. ปีนหน้าผา

ประเภทการแข่งขัน แบบ Bouldering
2.1 ประเภทเดี่ยวบุคคลหญิง
2.1.1 เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป)
2.1.2 เดี่ยวบุคคลหญิง (มือใหม่)
2.2 ประเภทเดี่ยวบุคคลชาย
2.2.1 เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป
2.2.2 เดี่ยวบุคคลชาย (มือใหม่)
2.3 ประเภทคู่หญิง
2.3.1 คู่หญิง (ทั่วไป
2.3.2 คู่หญิง (มือใหม่)
2.4 ประเภทคู่ชาย
2.4.1 คู่ชาย (ทั่วไป)
2.4.2 คู่ชาย (มือใหม่)
2.5 ประเภทคู่ผสม
2.5.1 คู่ผสม (ทั่วไป)
2.5.2 คู่ผสม (มือใหม่)

5. ปันจักสีลัต

ประเภทการแข่งขัน 

1 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย แบ่งออกเป็น 11 รุ่น ดังนี้
1.1 รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.
1.2 รุ่น A น้ าหนักมากกว่า 45 ก.ก. แต่ไม่เกิน 50 ก.ก.
1.3 รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 ก.ก. แต่ไม่เกิน 55 ก.ก.
1.4 รุ่น C น้ าหนักมากกว่า 55 ก.ก. แต่ไม่เกิน 60 ก.ก.
1.5 รุ่น D น้ าหนักมากกว่า 60 ก.ก. แต่ไม่เกิน 65 ก.ก.
1.6 รุ่น E น้ าหนักมากกว่า 65 ก.ก. แต่ไม่เกิน 70 ก.ก.
1.7 รุ่น F น้ าหนักมากกว่า 70 ก.ก. แต่ไม่เกิน 75 ก.ก.
1.8 รุ่น G น้ าหนักมากกว่า 75 ก.ก. แต่ไม่เกิน 80 ก.ก.
1.9 รุ่น H น้ าหนักมากกว่า 80 ก.ก. แต่ไม่เกิน 85 ก.ก.
1.10 รุ่น I น้ าหนักมากกว่า 85 ก.ก. แต่ไม่เกิน 90 ก.ก.
1.11 รุ่น J น้ าหนักมากกว่า 90 ก.ก. แต่ไม่เกิน 95 ก.ก.
2. ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง แบ่งออกเป็น 7 รุ่น ดังนี้
2.1 รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.
2.2 รุ่น A น้ าหนักมากกว่า 45 ก.ก. แต่ไม่เกิน 50 ก.ก.
2.3 รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 ก.ก. แต่ไม่เกิน 55 ก.ก.
2.4 รุ่น C น้ าหนักมากกว่า 55 ก.ก. แต่ไม่เกิน 60 ก.ก.
2.5 รุ่น D น้ าหนักมากกว่า 60 ก.ก. แต่ไม่เกิน 65 ก.ก.
2.6 รุ่น E น้ าหนักมากกว่า 65 ก.ก. แต่ไม่เกิน 70 ก.ก.
2.7 รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 ก.ก. แต่ไม่เกิน 75 ก.ก.
3. ประเภทปันจักลีลา
3.1 ประเภทปันจักลีลา บุคคลชาย
3.2 ประเภทปันจักลีลา บุคคลหญิง
3.3 ประเภทปันจักลีลา คู่ชาย
3.4 ประเภทปันจักลีลา คู่หญิง
3.5 ประเภทปันจักลีลา ทีมชาย
3.6 ประเภทปันจักลีลา ทีมหญิง

6. ยูยิตสู

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย (Fighting system) แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้
1.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก.
1.2 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 ก.ก. แต่ไม่เกิน 62 ก.ก.
1.3 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 ก.ก. แต่ไม่เกิน 69 ก.ก.
1.4 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 ก.ก. แต่ไม่เกิน 77 ก.ก.
1.5 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 ก.ก. แต่ไม่เกิน 85 ก.ก.
1.6 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 85 ก.ก. แต่ไม่เกิน 94 ก.ก.
1.7 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 94 ก.ก. ขึ้นไป
2. ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง (Fighting system) แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้
2.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
2.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
2.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
2.4 รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
2.5 รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
2.6 รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.
2.7 รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
3 ประเภท Newaza ชาย
3.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
3.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
3.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
3.4 รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.
3.5 รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.
3.6 รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก.
3.7 รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
4 ประเภท Newaza หญิง
4.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
4.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
4.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
4.4 รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
4.5 รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4.6 รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.
4.7 รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
5 ประเภท No gi ชาย
5.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.
5.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.
5.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ขึ้นไป
6. ประเภท No gi หญิง
6.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
6.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
6.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. ขึ้นไป
7 ประเภท Contact ju-jitsu ชาย
7.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
7.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.
7.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ขึ้นไป
8 ประเภท Contact ju-jitsu หญิง
8.1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
8.2 รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
8.3 รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. ขึ้นไป

7. ลอนโบวล์ส

ประเภทการแข่งขัน
1. ทีม 2 คน ชาย (ใช้ลูกโบวล์สคนละ 3 ลูก)
2. ทีม 2 คน หญิง (ใช้ลูกโบวล์สคนละ 3 ลูก)
3. ทีม 3 คน ชาย (ใช้ลูกโบวล์สคนละ 2 ลูก)
4. ทีม 3 คน หญิง (ใช้ลูกโบวล์สคนละ 2 ลูก)
5. ทีมคู่ผสม (ใช้ลูกโบวล์สคนละ 3 ลูก)

ตารางการใช้สนามกีฬา

June 2023
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด


ลิงค์น่าสนใจ

Visitorcounter - VCNT

Today 0

Yesterday 2

Week 3

Month 7

All 459794

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.