การแข่งขันว่ายน้ำและโปโลน้ำชิงชนะเลิศ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครบรอบปีที่ 37

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำและโปโลน้ำชิงชนะเลิศ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดยจะทำการแข่งขันว่ายน้ำ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 และการแข่งขันโปโลน้ำ ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม