การแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 วันที่ 15 มี.ค.59

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 59
คู่แรก ทีมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แพ้ ทีมสํานักงานอธิการบดี 1:2 ประตู
คู่สอง ทีมคณะศึกษาศาสตร์ แพ้ ทีมคณะวนศาสตร์ 0:6 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนในวันที่ (16 มีนาคม 2559) มีการแข่งขันดังนี้
คู่แรก วิทยาเขตกําแพงแสน พบ ทีมบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 16.45 น.
คู่สอง ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบ ทีมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เวลา 18.00 น.