การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ระหว่างสโมสร ครั้งที่ 34

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโสร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ระหว่างสโมสร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

และ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ระหว่างสโมสร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ให้กับนักกีฬาว่ายน้ำของสโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีผลการแข่งขันโดยได้รับถ้วยรางวัลสโมสรชนะเลิศคะแนนรวม 5 อันดับ ดังนี้  ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมว่ายน้ำเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียน ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม KIM Swimming Team ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ ทีมเพชรเกษม 3 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน