ขอเชิญนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ด้วย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จะดำเนินการทดสอบกีฬายิงปืนเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬายิงปืนเป็นตัวแทน ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ระหว่างวันที่14-18 กันยายน 2560 ณ เมืองบิดกอสซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการและใบสมัคร