งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งภายในงานมีฐานกิจกรรมต่างๆ ตามรอยเท้าพ่อ ดังนี้
1.ระกาเสียงทอง
2. พอเพียงตามพ่อสอน
3. ตามรอยเรือมด
4.ไต่บันไดตามรอยพ่อ
5.ไข่พระอาทิตย์ ภาพกิจกรรม