โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช พัทยา ภาพบรรยากาศ