วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กไทย 4.0


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กไทย 4.0

"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็กไทย 4.0 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก. (ตรงข้ามสระจุฬาภรณฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบกับของขวัญของรางวัลมากมาย ฐานกิจกรรมแสนสนุกยุค 4.0 เครื่องเล่นสุดล้ำ พร้อมด้วยซุ้มอาหารสุดหรรษา

 

 

กำหนดการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ณ สวนสุขภาพ 60 ปี และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

 

8.30 - 9.30  น.                      ลงทะเบียน

9.30 - 9.40  น.                      พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดย อธิการบดี

9.40 - 10.30 น.                     ผู้บริหารเยี่ยมชมกิจกรรม และมอบของขวัญพิเศษแก่เด็กและเยาวชน

10.30 - 12.00 น.                  เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม