วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557

 

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ และผู้บริหาร มก. ให้เกียรติมอบอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสำนักการกีฬา มก. ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557 ทางสำนักการกีฬา มก. ได้ต้อนรับผู้บริหารที่เดินทางมามอบทั้งอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารยิมเนเซียม ภายในสำนักงานและทำความสะอาดอัฒจันทร์สนามฮอกกี้ ส่วนภายในสำนักงานก็เป็นการจัดระเบียบและทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตนเอง ณ สำนักการกีฬา มก. ภาพบรรยากาศ