งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา

งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา 

 

นายวรวุฒิ กุลวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากีฬา

 
 

 

 
 

หน่วยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 
 

นายวรวุฒิ กุลวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 
 

 

 
 

หน่วยกีฬาเพื่อสุขภาพ

 
 

นายนักรบ  เทียนปัญจะ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หัวหน้าหน่วยกีฬาเพื่อสุขภาพ

 
     
 

หน่วยกีฬาเพื่อมวลชน

 
 

นางสาวศรัญญา ทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยกีฬาเพื่อมวลชน

 
     
 

หน่วยบริหารชมรมกีฬา

 

นายพงศธร ชาญป่าไพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยบริหารชมรมกีฬา

 
 

นางสาวมยุรี ดอนไพรที
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป