KU SPORTS KIDS CAMP ss.2 โครงการทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและแบดมินตันเบื้องต้นสำหรับเยาวชน


KU SPORTS KIDS CAMP ss.2

โครงการทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและแบดมินตันเบื้องต้นสำหรับเยาวชน
ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและแบดมินตันเบื้องต้นสำหรับเยาวชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณ หมิง ชิง จาง ประธาน บริษัทวิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนโครงการ
โดยโครงการจะจัดระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2565 ณ สนามแบดมินตัน อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา
ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  ภาพกิจกรรม