โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่ 2-63


โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่ 2-63

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมาทิฐิ สำนักการกีฬา ครั้งที่ 2/63 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
โดยในงานมีการมอบนโยบายจากผู้บริหารและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีบุคลากร เกษียณอายุราชการ 1 คน คือ นายบุญชุม แพนเกาะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อายุราชการ 27 ปี ภาพบรรยากาศ