เชิญชมการฝึกซ้อมโปโลน้ำระหว่างทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ กับทีมปาติซาน ประเทศเซอร์เบีย

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในกีฬาโปโลน้ำ ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติ (ชุดซีเกมส์ 2015) ลงฝึกซ้อมกับทีมปาติซาน จากประเทศเซอร์เบีย ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 17.30-20.00 น.