การแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่37

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 37 (Princess Chulabhorn Water Polo Cup 2015)

โดยมีนักกีฬาจากสโมสรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 1.ประเทศไทย 2.ประเทศสิงคโปร์ 3.ประเทศฮ่องกง 4.ประเทศไต้หวัน 5.ประเทศออสเตรเลีย 6.ประเทศอินโดนีเซีย และ 7.ประเทศศรีลังกา แข่งขันตั้งแต่วันศุกร์ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นต่ำกว่า 18 ปี (ชาย) 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ OUTRAM Secondary School 2 จากประเทศ Singapore 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ OUTRAM Secondary School 1 จากประเทศ Singapore 3.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Chulabhorn Aquatic Club รุ่นทั่วไป (ชาย) 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Canberra Vikings จากประเทศออสเตรเลีย 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Hong Kong Water Polo Team จากประเทศฮ่องกง 3.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Old Thomians Swimming Club จากประเทศศรีลังกา รุ่นทั่วไป (หญิง) 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Hong Kong Water Polo Team จากประเทศฮ่องกง 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Singapore Women National Team จากประเทศสิงคโปร์ 3.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Chulabhorn Aquatic Club เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก. ภาพบรรยากาศ