การแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 วันที่ 21มี.ค.59

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559 วันที่ 21 มีนาคม 59 
คู่แรก ทีมคณะวนศาสตร์ แพ้ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน 6:0 ประตู
คู่สอง ทีมสำนักงานอธิการบดี แพ้ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0:1 ประตู  ภาพการแข่งขัน
ส่วนในวันที่ (22 มีนาคม 2559) มีการแข่งขันดังนี้ 
คู่แรก ทีมบัณฑิตวิทยาลัย พบ ทีมคณะศึกษาศาสตร์ 16.45 น. 
คู่สอง ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พบ ทีมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เวลา 18.00 น.