งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร มก. ในการแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร มก. ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 โดย นักกีฬาบุคลากร มก. สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ดังนี้ เหรียญทอง 54 เหรียญ เหรียญเงิน 27 เหรียญ เหรียญทองแดง 40 เหรียญ รวม 121 เหรียญ ได้อันดับที่ 2 โดยงานเลี้ยงดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ภาพบรรยากาศ