ประกาศ สำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดคำรับรอง