การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ 38

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ 38 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่าน โดยมีสโมสรว่ายน้ำทั้งในและต่างประเทศส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้  ภาพการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี หรือต่ำกว่า
ชาย ได้แก่ ด.ช.อัครพัชร์ ศักดาวิษรักษ์ สังกัด สาธิต มศว. ปทุมวัน 
หญิง ได้แก่ ด.ญ.นันท์นภัส สุวรรณสาธิต สังกัด ประถมสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี
ชาย ได้แก่ ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ สังกัด NENO SWIMMING
หญิง ได้แก่ ด.ญ.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส สังกัด วัฒนดรุณวิทย์
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี
ชาย ได้แก่ ด.ช.ปรียาธร อบเชย สังกัด สาธิต มศว. ปทุมวัน
หญิง ได้แก่ ด.ญ.นวนิตย์ อินทรวิเชียร สังกัด รร.กีฬากรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี
ชาย ได้แก่ นายปัณณธร เลิศศศิภากร สังกัด Vision Swimming Academy
หญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตน์ เตชเจริญพานิช สังกัด สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณฯ
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี
ชาย ได้แก่ นายศุภกร โชติกุล สังกัด ม.เกษมบัณฑิต
หญิง ได้แก่ น.ส.จุฑามาส สุทธิสน สังกัด ม.เกษมบัณฑิต
รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป
ชาย ได้แก่ นายนนท์ปกรณ์ อิทธิอมรพัฒน์ สังกัด สาธิต มศว. ปทุมวัน
หญิง ได้แก่ น.ส.พรสุดา ไวนิยมพงศ์ สังกัด ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์