กีฬาเพื่อสุขภาพ บุคลากร มก. 60

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร  กีฬาบุคลากร มก. 60

     สามัคคี  สร้างสรรค์  สำรวม

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 19  -  28  เมษายน  2560  โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 -26 เมษายน 2560 แข่งขันว่ายน้ำวันที่ 27 เมษายน 2560 และรอบมหกรรม ในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้  ตารางการแข่งขันรายวัน   การแข่งขันรอบมหกรรม

 

1. บาสเกตบอลทีมชาย

2. วอลเลย์บอลทีมหญิง

3. แชร์บอลทีมหญิง

4. เปตอง

5. เทเบิลเทนนิส

6. ว่ายน้ำ (วันที่ 27 เม.ย. 60) ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะทำการแข่งขันระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.

ส่วนในรอบมหกรรม จะทำการแข่งขันในวันที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแข่งขันดังนี้

1. กรีฑา

2. แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

และพบกับการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมบุคลากร มก. กับ ทีมสิงห์ออสตาร์