วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48


วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560