รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม