ชมรมเพาะกายรับสมัครนักกีฬา


ชมรมเพาะกายรับสมัครนักกีฬา
ขอเชิญนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเพาะกายและยกน้ำหนัก เพื่อเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทางชมรมกีฬาเพาะกายจะทำการคัดตัวนักกีฬาในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ชมรมกีฬาเพาะกายฯ อาคารเสรีไตรรัตน์ (ยิมเนเซียม) สำนักการกีฬา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีประเภทในการคัดตัวดังนี้
1. ประเภท Light weight น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
2. ประเภท Welter weight น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม
3. ประเภท แอธเลติคฟิสิค ชาย ความสูงไม่เกิน 170, ไม่เกิน 175 และ เกิน 180 ซม.
4. ประเภท โมเดลฟิสิค ชาย ความสูงไม่เกิน 170 , ไม่เกิน 175 และ เกิน 180 ซม.
5. ประเภท โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นทั่วไป
6. ประเภท ฟิตเนสชาย และฟิตเนสหญิง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ 084-000-7108 หรือ นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ 087-996-7856