วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 49

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 49
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 49 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561