วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 26


วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหาร ครบรอบปีที่ 26

----------------------------------------------
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 26 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561