วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45


วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45
นายโอฬาร วรัญญานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์