การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 37 วันที่ 9 มิ.ย. 62


การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 37 วันที่ 9 มิ.ย. 62

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ให้เกียรติเป็นประธานปิดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 37 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้  ภาพการแข่งขัน


รางวัลสโมสรชนะเลิศ คะแนนรวม
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศวมธ.
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิชั่นสวิมมิ่ง อาคาเดมี่
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สาธิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ราชนาวี บางนา
รางวัลนักกีฬาดีเด่นประจำรุ่น
รุ่นอายุ 9 ปี ได้แก่
ด.ช.ณภัทร โพธิแสนสุข จาก ทีมครูเย็น
ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ จาก ทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่
ด.ช.กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ จาก ทีม ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร จาก ทีม สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
รุ่นอายุ 11 ปี ได้แก่
ด.ช.พีรพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ จาก ทีม กรุงเทพคริสเตียน
ด.ญ.อิสรา นาคทิพย์วรรณ จาก ทีม ราชนาวี บางนา
รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่
ด.ช.ชุติพัฒน์ นาควิโรจน์ จาก ทีม วิชั่นสวิมมิ่ง อาคาเดมี่
ด.ญ.ปริณ จุลนวล จาก ทีม ศวมธ.
รุ่นอายุ 13 ปี ได้แก่
ด.ช.กฤติมา ลบพื้น จาก ทีม วิชั่นสวิมมิ่ง อาคาเดมี่
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี จาก ทีม สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่
ด.ช.ศุภกร สุขเกษม จาก ทีม รร.กีฬากรุงเทพ
ด.ญ.ฟองชม คชนันทน์ จาก ทีม ศวมธ.
รุ่นอายุ 15-17 ปี ได้แก่
นายจิราภัทร ลามศรีจันทร์ จาก ทีม สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
น.ส.บัณฑิตา เรืองขจร จาก ทีม ศวมธ.