โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565
นายณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบนโยบายให้กับบุคลากรสำนักการกีฬาและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีด้วยกันสองท่านคือ
1. นายจรัญ ขุนเอม อายุราชการ 33 ปี
2. นายวิรัฐ ศรีสังวาลย์ อายุราชการ 28 ปี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม