ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทำการสอบสัมภาษณ์ Online ในวันที่ 29  มกราคม 2565 (ลิงค์การสอบสัมภาษณ์ และเวลาในการเข้าห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8772 ต่อ 120, 126 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น