การเปิดให้บริการสนามกีฬาและศูนย์บริการต่างๆ ระหว่าง 1 - 30 มิ.ย. 63


การเปิดให้บริการสนามกีฬาแล
ะศูนย์บริการต่างๆ ระหว่าง 1 - 30 มิ.ย. 63
สนามอินทรีจันทรสถิตย์
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
จำกัดผู้เข้าใช้ ไม่เกิน 200 คน
-------------------------------
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.00 - 18.00 น.
------------------------------
ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
เปิดให้บริการทั้งหมดโดยพักทำความสะอาด 30 นาที และจำกัดผู้เข้าใช้บริการ ครั้งละ 15 คน จันทร์ – ศุกร์ 8:30 - 20:00 น.
รอบแรก เวลา 8:30- 11.00 น.
พักทำความสะอาด เวลา 11.00 - 11.30 น.
รอบที่สอง เวลา 11.30-13:30 น.
พักทำความสะอาด เวลา 13:30- 14.00 น.
รอบที่สาม เวลา 14.00- 16.00 น.
พักทำความสะอาด เวลา 16.00-16:30 น.
รอบที่ 4 เวลา 16:30- 20:00 น.
เก็บค่าเข้าใช้บริการตามปกต
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ
-----------------------------------------
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เปิด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
-------------------------------------------
สนามแบดมินตัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
------------------------------------
สนามเทนนิส จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 6.00 - 20.00 น.
----------------------------------
วอลเลย์บอลกลางแจ้ง วอลเลย์บอลชายหาด
เซปักตะกร้อกลางแจ้ง
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
-------------------------------
การฝึกซ้อมของชมรมกีฬา ให้ทำบันทึกขออนุมัติใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อมของแต่ละชมรมมายังสำนักการกีฬาก่อนเข้าใช้