ขอให้นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติดำเนินการส่งสัญญาเข้าศึกษาต่อ

นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ส่งสัญญาเข้าศึกษา ขอให้ดำเนินการส่งสัญญา ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ชั้น 2 สำนักการกีฬา มก.