การแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 วันที่ 23มี.ค.59

ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559 วันที่ 23 มีนาคม 59
คู่แรก ทีมโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. แพ้ ทีมวิทยาเขตศรีราชา 2:3 ประตู
คู่สอง ทีมคณะมนุษยศาสตร์ แพ้ ทีมโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา 0:3 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนในวันที่ (24 มีนาคม 2559) มีการแข่งขันดังนี้
คู่แรก ทีมคณะศึกษาศาสตร์ พบ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน 16.45 น.
คู่สอง ทีมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พบ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เวลา 18.00 น.