การแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 (Princess Chulabhorn Water Polo Cup 2016) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตารางการแข่งขัน