วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร มก. ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา ภาพบรรยากาศ