วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 25

ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 25 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ อาคารระพีสาคริก