วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561


วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางมามอบผลไม้และนมเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากร สำนักการกีฬา ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 ซึ่งในการนี้บุคลากรและผู้บริหารสำนักการกีฬาร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสนามธีระสูตะบุตร (สนามฮอกกี้) วันที่ 8 กันยายน 2561 ภาพบรรยากาศ