วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 25 และเปิดอาคารใหม่ คณะเทคนิคการสัตวแทพย์


วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 25 และเปิดอาคารใหม่ คณะเทคนิคการสัตวแทพย์

----------------------
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ ครบรอบปีที่ 25 และเปิดอาคารใหม่คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561