ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับที่ 3

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการติดตามผลยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยร่วมอภิปราย เรื่องผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยผู้แทนจาก 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการสำนักการกีฬา การอภิปรายทิศทางในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) รูปแบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และร่วมสรุปแนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา และกล่าวปิดการสัมมนาและประเมินผลโครงการโดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศ

ตารางการใช้สนามกีฬา

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด


ลิงค์น่าสนใจ

Visitorcounter - VCNT

Today 1

Yesterday 2

Week 3

Month 29

All 459723

Currently are 40 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.