ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557