สระจุฬาภรณวลัยลัยลักษณ์

 

 

ติดต่อสอบถามที่ โทร. 02 942 8200 ต่อ 1262 กด 0 หรือโทรภายใน 1262 กด 0

Chulabhorn Walailak Swimming Pool