การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36

รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุได้แก่ อายุต่ำกว่า 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, และรุ่นทั่วไป ชายและหญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 47 สโมสร และยังมีนักกีฬาจากประเทศ ศรีลังกา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย รวมมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 250 คน นักการกีฬาที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 3,000 บาท ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สระจุฬาภรณวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล หญิง ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์

 -รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.AHNT KhAUNG  HTUT อัน คัง ทุก หญิง ได้แก่ ด.ญ.KHANT KHANT SU SAN แคน แคน ซู ซาน

 -รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.ภูรี ใจยืน หญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตน์ เตชะเจริญพานิช

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายจิรวิช เมธาวิรุฬห์

 หญิง ได้แก่ นางสาวศิรประภา หนุนภักดี 

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายพีรภาส จั่นจำรัส หญิง ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ เจริญพร

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ นายสโรช แก้วมณี หญิง ได้แก่ นางสาวจริยา ห้านิรัติศัย

 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน