ปิดโครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ครั้งที่ 4


ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มก. ร่วมออกเดิน-วิ่งในโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 และกล่าวให้โอวาทกับผู้มาร่วมโครงการฯ โดยโครงการฯไ้ด้แจกเสื้อ ให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายครบ 8 ครั้ง ซึ่งเริ่มโครงการฯมาตั้งแต่วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 รวมทั้งหมด 17 ครั้ง ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...แล้วพบกันกับโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภาพบรรยากาศ