ชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 63


ชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 63
ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา ภาพบรรยากาศ