วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 27


วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 27

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการกีฬา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 27 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์