ปิดให้บริการ ช่วงวันหยุดยาว

สำนักการกีฬา ปิดให้บริการทุกสนาม
ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
ยกเว้น ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่
8 - 18 เมษายน 2564