สำนักการกีฬา ปิดให้บริการทุกสนาม ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565


สำนักการกีฬา ปิดให้บริการทุกสนาม ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565
ยกเว้น
ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 9 ม.ค. 2565