สำนักการกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2560


การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2560
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560 ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์
ผลการแข่งขันในวันแรกมีดังนี้
คู่แรก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม แพ้ บัณฑิตวิทยาลัย 0 : 1 ประตู
คู่สอง โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. แพ้ โรงเรียนสาธิต พหุภาษา 0 : 1 ประตู ภาพการแข่งขัน