สำนักการกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 วันที่ 3 พ.ค. 60

ผลการแข่งขันมีดังนี้
คู่แรก วิทยาเขตกําแพงแสน แพ้ สํานักงานอธิการบดี 2 : 5 ประตู
คู่ที่สอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชนะ คณะมนุษยศาสตร์ 5 : 0 ประตู ภาพการแข่งขัน
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (4 พ.ค. 60)
คู่แรก เวลา 17.00 น. คณะวนศาสตร์ พบ คณะประมง
คู่ที่สอง เวลา 18.20 น. คณะศึกษาศาสตร์ พบ คณะวิศวกรรมศาสตร์