สำนักการกีฬา

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 35

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 35
นายณัฐพงศ์ สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 35 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลสโมสรชนะเลิศคะแนนรวม 5 อันดับ ได้แก่
1. ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
2. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
3. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมวิชั่นสวิมมิ่งอะคาเดมี
5. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ ทีมราชนาวีบางนา ภาพบรรยากาศ